Zakres szkolenia kierowców 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szkolenia > Szkolenia stacjonarne > Zakres szkolenia kierowców 
 • Akty prawne regulujące zagadnienia transportu:
  – ustawa o transporcie drogowym
  – ustawa o czasie pracy kierowców
  – Rozporządzenie WE/561/2006
  – Rozporządzenie WE/165/2014
  – inne
 • Czas jazdy, przerw i odpoczynków:
  – Rozporządzenie WE/561/2006 – omówienie przepisów regulujących czas pracy kierowców w całej UE oraz poza UE
 • Stosowanie tachografów:
  – właściwa obsługa tachografów zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez unijne służby kontrolne
 • Odstąpienie od przepisów czasu pracy:
  – w jakich sytuacjach kierowca może przekroczyć czas pracy oraz na jakich zasadach – art. 12 Rozporządzenia
 • Uszkodzony tachograf – na jakich zasadach kontynuować przewóz
 • Uszkodzenie/zagubienie karty kierowcy – na jakich zasadach kontynuować przewóz
 • Wpisy manualne czy zaświadczenie (tzw. urlopówka):
  – kiedy mamy prawny obowiązek wystawić kierowcy zaświadczenie
 • Odpowiedzialność kierowcy – taryfikator
 • Odpowiedzialność przewoźnika i osoby zarządzającej transportem – taryfikator
 • Teoria i praktyka – czyli jak wykonywać transport, aby nie otrzymać mandatu
 • Kontrola drogowa/w przedsiębiorstwie – omówienie sposobu zachowania się
 • Funkcja OUT – czyli kiedy możemy jeździć bez karty
 • Rozpoczęcie i zakończenie dnia na tachografie, terminy na sczytywanie danych, blokada tachograf
 • Godziny nocne
 • Pytania

  Skontaktuj się z nami