Szkolenie ADR on-line

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szkolenia > Szkolenia online > Szkolenie ADR on-line

Kto ma obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego ADR?

Na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), każdy przedsiębiorca, który wykonuje operacje związane z nadaniem, odbiorem, przewozem, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, napełnianiem, opróżnianiem lub magazynowaniem towarów niebezpiecznych, jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie ADR.

Wymóg przeszkolenia dotyczy wszystkich pracowników mających jakikolwiek kontakt lub związek z towarami niebezpiecznymi (np. dyspozytorzy, spedytorzy, załadowcy, magazynierzy). Co ważne, obowiązek ten istnieje także, gdy pojazdy wykonują przewozy na wyłączeniu i nie muszą być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej.

Podsumowując:

 • obowiązek przeszkolenia dotyczy np. spedytorów i dyspozytorów,
 • nie ma znaczenia fakt, iż pojazdy wykonują przewozy „na wyłączeniu”,
 • kierowcy pojazdów, którzy wykonują transport „na wyłączeniu” i nie posiadają zaświadczenia ADR muszą również przejść szkolenie stanowiskowe.

Zakres szkolenia ADR – zgodny z Działem 1.3 umowy ADR:

 • wymagania ogólne ADR,
 • „pełny” ADR – kiedy musimy stosować wszystkie przepisy dotyczące ADR – wymagania związane z realizacją takiego przewozu,
 • wyłączenia spod ADR – kiedy możemy przewozić towar na uproszczonych zasadach – wymagania związane z realizacją takiego przewozu,
 • obowiązki przewoźnika – za co odpowiada przewoźnik podczas przewozu,
 • obowiązki nadawcy – jakie informacje przewoźnik powinien otrzymać od nadawcy/załadowcy,
 • pozostałe wymagania ADR – ograniczenia przejazdu przez tunele, kursy dla kierowców, wyposażenie pojazdów, dokumentacja towarzysząca, szkolenie stanowiskowe,
 • zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne oraz bezpieczne zasady postępowania w razie wypadku,

Uczestnicy dowiedzą się jak kwalifikować poszczególne przewozy ADR (pełny ADR, wyłączenia LQ, wyłączenia 1.1.3.6) oraz jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku i jego pracownikach realizujących transport towarów niebezpiecznych.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny/online

Szkolący: Marcin Mączyński Doradca DGSA

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodnie z przepisem 1.3 umowy ADR

Przepis: 1.3.3 Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z przepisami niniejszego działu, powinny być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokumenty powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres ustalony przez właściwą władzę. Powinny być one weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia. Kara za brak szkolenia: 2000 zł.

Zapisy

 • +48 661 614 615 / biuro@srw.pl / ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów

  Skontaktuj się z nami