Kurs ADR na doradcę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szkolenia > Szkolenia online > Kurs ADR na doradcę

Zgodnie z umową ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadawanie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Cel kursu ADR

Celem szkolenia na doradcę przy przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR)  jest przygotowanie do egzaminu, który odbywa się przed Transportowym Dozorem Technicznym.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • niekaralność,
 • zaświadczenie z ukończenia kursu (zaświadczenie ważne jest 1 rok).

Zakres kursu ADR na doradcę

Kurs składa się z następujących części:

 • podstawowa – klasyfikacja towarów, opakowania, oznakowanie, dokumentacja, warunki przewozu, obowiązki uczestników,
 • część specjalistyczna – przewóz drogowy ADR.

Informacje dodatkowe:

 • czas trwania kursu: przynajmniej 4 dni + konsultacje,
 • zapewniamy testy państwowe wraz z odpowiedziami,
 • kursant musi nabyć umowę ADR we własnym zakresie.

Cena: 3000 zł netto.

Zapisy

 • +48 661 614 615 / biuro@srw.pl / ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów

  Skontaktuj się z nami