SRW 561

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Powyżej 3,5 tony > SRW 561

Oprogramowanie przeznaczone jest dla transportu powyżej 3,5 tony i jest dostępne na stronie www.srw.pl. po kliknięciu w logo

Korzystanie z oprogramowania SRW 561 umożliwia:

  • podgląd aktywności kierowcy 56 dni wstecz
  • sprawdzenie naruszeń, wykorzystanych odpoczynków, długości jazdy oraz dostępnego czasu jazdy
  • generowanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
  • analizę odczytu z tachografu i poprawności rejestracji danychSkontaktuj się z nami