Rozliczanie wynagrodzeń europejskich

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Powyżej 3,5 tony > Rozliczanie wynagrodzeń europejskich

Na czym polega?

„Lex specialis” weszło w życie 02 lutego 2022 roku jako kolejna część Pakietu Mobilności (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE). Wskazane przepisy specjalne miały na celu stworzenie kilku elementów: jednolitych zasad dla wszystkich przewoźników na terytorium UE przede wszystkim w kwestii wynagradzania kierowców, zagospodarowania luk w obecnych przepisach o delegowaniu pracowników z branży transportowej, ochrony socjalnej, zaostrzenia kontroli, zacieśnienia współpracy służb.

Najważniejsza część „lex specialis” dotyczy obowiązków związanych z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia kierowcy, którego wartość musi być w pełni dostosowana do wymogów danego kraju przyjmującego. Wynagrodzeniem europejskim objęte są operacje kabotażowe oraz typu „cross-trade”. Obowiązkami rozliczenia płacy europejskiej nie są objęte przewozy bilateralne (w tym transport na potrzeby własne). Obowiązującym portalem zgłoszeniowym dla pracowników delegowanych w transporcie jest platforma RTPD będąca częścią IMI – systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym UE.

Link: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Kierowcy nadal podlegają w tym zakresie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwie. Część dokumentów dotyczących delegowania musi znajdować się w pojeździe, a część musi być udostępniana dla kontrolerów za pomocą platformy IMI (RTPD) w formie elektronicznej. Kierowca powinien dysponować: danymi o czasie pracy (pliki DDD, inne dokumenty rejestrujące czas pracy), dokumentami przewozowymi, kodem QR potwierdzającym zgłoszenie na IMI, aktualnym drukiem A1.

Firma SRW świadczy :

  • usługę zgłoszenia kierowców na platformie IMI
  • usługi rozliczania wynagrodzeń europejskich według krajowych wytycznych z państw, które wdrożyły „lex specialis” do swojego porządku prawnego.
    W ramach usługi zajmujemy się również:
  • bieżącym monitoringiem przepisów,
  • aktualizacją informacji dla klientów,
  • merytorycznymi szkoleniami z danej tematyki,
  • profesjonalnym doradztwem Ekspertów SRWSkontaktuj się z nami