Audyt oraz opracowanie dokumentacji kadrowo-płacowej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Do 3,5 tony > Audyt oraz opracowanie dokumentacji kadrowo-płacowej

Audyt dokumentacji

Po zapoznaniu się z dokumentacją w Państwa firmie, jesteśmy w stanie określić jej zgodność z obowiązującymi przepisami, zaproponować lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne, które uwzględnią specyfikę danego przedsiębiorstwa i pozwolą na ograniczenie kosztów. Częstym przypadkiem w funkcjonujących firmach przewozowych jest istnienie dokumentacji nie dostosowanej do realiów. Zdarzają się przypadki, w których kierowca jest wynagradzany niezgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, co jest wychwytywane dopiero podczas kontroli i rodzi ogromne skutki finansowe. Takie sytuacje są do uniknięcia, pod jednym jednak warunkiem, że pozwolicie Państwo sobie pomóc.

Dokumentacja kadrowo-płacowa:

pomoc w doborze systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców
stworzenie regulaminu pracy/obwieszczenia
przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w dokumentacji kierowcy (np. umowa o pracę)
Skontaktuj się z nami