Włochy – zakaz odbioru odpoczynku 45h w kabinie

Od początku maja obowiązuje zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych (45h) w kabinie pojazdu.

W dniu 30 kwietnia 2018r. włoskie Ministerstwo Spraw wewnętrznych wydało okólnik, który umożliwia służbom kontrolnym nakładanie kar za odbiór odpoczynków 45h w kabinie.

Nie przewidziano dodatkowych kar za to przewinienie, ale będą one traktowane jako brak odpoczynku tygodniowego, za co może grozić mandat w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

Powrót

Skontaktuj się z nami