Wchodzące w życie zmiany dotyczące zgłaszania oddelegowania kierowców

Przypominamy iż od 1.07.2017r. zaczynają obowiązywać zmiany dotyczące zgłaszania oddelegowania kierowców.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

 

FRANCJA

Obecnie wystawianie zaświadczeń możliwe jest wyłącznie poprzez system SIPSI:

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/

Nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia w inny sposób. Zaświadczenia wydrukowane poza SIPSI są ważne, o ile zostały wystawione przed 1 stycznia 2017.

Nowe regulacje dotyczące zgłaszania kierowców obowiązujące od 1 lipca 2017r.

  • Według nowych regulacji wymagane będzie podanie indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej z tytułu opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstwa (VAT), które oddelegowuje pracownika.
  • Zamiast wskazania konkretnej jednostki organu ubezpieczeń społecznych, do którego wpłacane są składki, konieczność podania nazwy kraju, w którym oddelegowany pracownik objęty jest ubezpieczeniem społecznym.

 

NIEMCY

Od 1 lipca 2017r. nie będzie już możliwości zgłoszenia pracowników za pomocą faxu. Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą portalu:

https://www.meldeportal-mindestlohn.de

 

AUSTRIA

Od 1 czerwca 2017r. dla sektora transportowego obowiązuje nowy, uproszczony wzór zgłoszenia – ZKO3-T – dostępny pod adresem:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=pl

Każde zgłoszenie wystawione po tej dacie może być wystawione wyłącznie na nowym wzorze.

Główne zmiany objęły ułatwienie sposobu zgłaszania kierowców i umożliwiły zgłaszanie na okres 6-ciu miesięcy.

  • Zgłoszenie pracowników następuje na 6 miesięcy, od dnia wskazanego w formularzu;
  • Konieczne jest podanie numerów rejestracyjnych pojazdów, które będą prowadzone przez zgłoszonych kierowców (można wprowadzić większą ilość pojazdów);
  • Jako osobę kontaktową można zaznaczyć kierowcę pojazdu (nie trzeba wtedy wprowadzać danych osoby kontaktowej jak dotychczas) lub wprowadzić dane zawodowego reprezentanta na terenie Austrii.
Powrót

Skontaktuj się z nami