SRW_NEWS: ZMIANY W PRZEPISACH MOBILIZACYJNYCH UKRAINY

W związku ze znaczną ilością pracowników cudzoziemskich zatrudnionych min. w firmach transportowych uprzejmie informuję, że od 7 lutego b.r. Parlament Ukrainy proceduje nową ustawę o mobilizacji w związku z toczącą się tam wojną.

Projekt ustawy mobilizacyjnej m.in. przewiduje:

– obniżenie wieku mobilizowanych z 27 do 25 lat,

– wprowadzenie obowiązku założenia elektronicznego konta poborowego, wojskowego i rezerwisty;

– możliwość wezwania do terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego za pośrednictwem elektronicznego konta poborowego, wojskowego i rezerwisty; za doręczone będzie uznawane każde elektroniczne wysłanie wezwania mobilizacyjnego

– wyłączenie z procedury mobilizacyjnej poborowych kobiet i mężczyzn, na których utrzymaniu jest troje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób posiadających zaległości alimentacyjne minimum za trzy miesiące;

– w sytuacji niezgłoszenia się wezwanego poborowego w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania (elektronicznego) do centrum rekrutacji lub w przypadku pobytu poza granicami Ukrainy do placówki dyplomatycznej ( Konsulat lub Ambasada) podjęcie środków prawnych w postaci:

  • czasowego ograniczenia prawa wyjazdu poza granice Ukrainy – na czas wypełnienia zobowiązań wynikających z takiego wezwania;
  • czasowego ograniczenia ważności praw jazdy – na czas do wypełnienia obowiązków wynikających z takiego wezwania;
  • zajęcie środków i innych wartości znajdujących się na rachunkach i przechowywanych  w bankach lub u innych instytucjach finansowych – na czas realizacji zobowiązań wynikających z takiego wezwania.

Ponownie podkreślamy, że ww. uregulowania prawne nie zostały wprowadzone do stosowania. Po uchwaleniu być może ich ostateczny kształt ulegnie zmianom.

W przypadku uzyskania nowych informacji zostaną one niezwłocznie przekazane do Państwa wiadomości.

Powrót

Skontaktuj się z nami