SRW_NEWS: Zakaz noclegu w kabinie

W związku z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy oraz odpowiednich służb w krajach europejskich, w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia noclegów poza pojazdem kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe, przypominamy treść art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zgodnie z treścią tego przepisu regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca. Z treści tego przepisu nie wynika kto ma być bezpośrednim organizatorem noclegu poza pojazdem – kierowca, czy też pracodawca, jak również w jakiej formie będą refundowane kierowcy koszty z tym związane.  Istotne jest natomiast, aby niezależnie od formy rozliczenia kierowca nie odbierał odpoczynków trwających ponad 45 godzin w kabinie pojazdu.

Bądź na bieżąco i obserwuj nas w social mediach!

▪️ LinkedIn: https://tiny.pl/dh9b7

▪️ FB: https://tiny.pl/dh9br

▪️ IG: https://tiny.pl/dh9bc

– – –

💻www.srw.pl

📧 biuro@srw.pl / 661 614 615

📍 ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów

Powrót

Skontaktuj się z nami