SRW_NEWS: Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz niezatrudnionych

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz niezatrudnionych – termin na złożenie oświadczenia 31.03.2024r.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił tego zezwolenia (Starosta lub GITD), w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

 1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia,
 2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Obowiązek należy dopełnić do dnia 31 marca 2024 roku.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Do kogo należy wysłać oświadczenie? Oświadczenie należy wysłać do Organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na zezwoleniu widnieje nazwa Organu (Starostwo lub GIT.
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydało Starosta, a licencję wspólnotową wydał GITD – Do kogo należy wysłać oświadczenie? – Oświadczenie należy wysłać do Organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na zezwoleniu widnieje nazwa Organu. W tym przypadku do Starosty.
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową wydało GITD – Do kogo należy wysłać oświadczenie? – Oświadczenie należy wysłać do Organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na zezwoleniu widnieje nazwa Organu. W tym przypadku do GITD.
 • Czy można oświadczenie wysłać drogą e-mail?Co do zasady nie można (GITD nie przyjmuje oświadczeń w tej formie).
 • Czy jednoosobowe działalności gospodarczej mają obowiązek wysłać oświadczenie?Tak, jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych, jak i w średniej arytmetycznej kierowców.
 • Dogo należy ująć w liczbie pracowników zatrudnionych na dzień 31 grudnia? Należy podać liczbę wszystkich osób (kierowcy, spedytorzy, administracja itd.) bez względu na formę zatrudniania, umowę, zlecenia itd.
 • Jak obliczyć średnią arytmetyczna kierowców?Należy dodać liczbę kierowców z każdego miesiąca (przykład: w styczniu 2023r. przewozy wykonywało 20 kierowców, lutym 15, w marcu 15, w kwietniu 15, […], w grudniu 20. Sumę dzielimy przez 12 miesięcy = średnia arytmetyczna).
 • Czy do średniej arytmetycznej należy ująć także kierowcę, który wykonywał pracę tylko przez jeden dzień?Tak.
 • Czy do średniej arytmetycznej należy ujmować kierowców na bezpłatnych urlopach?Tak. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców.

Oświadczenie, znajdziesz w zakładce – do pobrania.

Powrót

Skontaktuj się z nami