SRW_NEWS: NOWY PROJEKT ZMIANY USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

NOWY PROJEKT ZMIANY USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt o zmianie ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie:

  • legalność pobytu obywateli Ukrainy będzie przedłużona do 30 września 2025 roku;
  • możliwość zmiany statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat;
  • zmiana systemu wsparcia dla obywateli Ukrainy (świadczenia socjalne).

W związku z powyższym do dnia 30 września 2025 roku przedłużona zostanie ważność posiadanych wiz krajowych, Schengen, kart pobytu oraz innych dokumentów pobytowych, które posiadają obywatele Ukrainy. Regulacja dotyczy dokumentów, których ważność zakończyła się po dniu 24 lutego 2022 roku. Ponadto osoby przebywające w ramach ruchu bezwizowego będą miały przedłużony pobyt do wymienionego okresu. Cudzoziemcy, do których mają zastosowanie wskazane regulacje, są uprawnieni do wykonywania pracy
w Polsce.

Jednocześnie nadmieniamy, że w projektowanej ustawie nie przewidziano przedłużenia ważności dokumentów paszportowych posiadanych przez obywateli Ukrainy.

Założono, że nowe rozwiązania wejdą w życie od 1 lipca 2024 roku.

Powrót

Skontaktuj się z nami