SRW_NEWS: NOWA USTAWA MOBILIZACYJNA NA UKRAINIE

16 kwietnia 2024 roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o mobilizacji.
Akt prawny wejdzie w życie za miesiąc tj. 15 maja b.r.

Nowa ustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy między 18. a 60. rokiem życia, zarejestrowani do służby wojskowej, muszą zaktualizować swoje dane w elektronicznym systemie, mają na wykonanie tej czynności 60 dni. W okresie wcześniejszym aktem prawnym obniżono wiek mobilizacyjny z 27 na 25 lat. Ponadto nie obowiązuje demobilizacja żołnierzy po 36 miesiącach służby w czasie wojny obronnej z Rosją.

Ustawa zobowiązuje wszystkich obywateli Ukrainy, także tych przebywających czasowo poza granicami kraju do aktualizacji danych, jako sankcje przewidziano ograniczenie usług konsularnych, co w zasadzie już się dzieje. Szczególnie dotkliwe będzie to w sytuacji konieczności uzyskania nowego paszportu zagranicznego.

Wprowadzono obowiązkową rejestrację elektroniczną na profilu rekruta. Tam należy podać w szczególności informacje o miejscu zamieszkania, stanie zdrowia, numerze telefonu, adresie poczty e-mail oraz inne dane.

Ponadto przewidziano dla osób, których niepełnosprawność II i III stopnia  została stwierdzona po 24 lutego 2022 roku ponowną weryfikację stanu zdrowia, w związku ze zwolnieniem z obowiązku odbywania służby wojskowej.

Po wejściu w życie ustawy, wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat w okresie mobilizacji będą musieli nosić przy sobie legitymacje wojskowe i okazywać je funkcjonariuszom organów kontrolnym tj. m.in. policji i straży granicznej oraz przedstawicielom komisji wojskowych.

W dalszym ciągu utrzymano zwolnienie od mobilizacji dla studentów studiujących na zagranicznych uczelniach.

W obecnym stanie prawnym Rzeczpospolita Polska nie posiada kompetencji do prowadzenia kontroli nad wypełnianiem obowiązku służby wojskowej przez obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Wspomniane działania spoczywają na przedstawicielstwach dyplomatycznych tego kraju.

Powrót

Skontaktuj się z nami