SRW_NEWS: MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2025

Na posiedzeniu, które odbyło się w czwartek 13 czerwca Rada Ministrów zgodziła się na płacę minimalną od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 4 626,00 zł, co oznacza podwyżkę o 326,00 zł w stosunku do stawki obowiązującej od 1 lipca br. Minimalna stawka godzinowa to 30,20 zł.

W 2025 roku w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracowników. To te osoby skorzystają na podwyżce płacy minimalnej. Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł brutto, oznacza wzrost o 326,00 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300,00 zł), tj. o 7,6%.

Powrót

Skontaktuj się z nami