SRW_NEWS: Czas pracy kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób – nowelizacja przepisów Rozporządzenia 561/2006.

W dniu 22.05.2024 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Rozporządzenia 561/2006 dot. kierowców autokarów, którzy wykonują przewozy okazjonalne (wycieczki).

  1. Przerwa w jeździe – kierowca może wykorzystać przerwę w dwóch częściach, z których każda musi mieć długość co najmniej 15 minut, rozłożonymi w okresie prowadzenia pojazdu tak, aby nie przekroczyć 4,5h czasu jazdy.

Przykłady:

W pierwszym przypadku kierowca wykonał dwie przerwy (30 minut + 15 minut) o łącznej długości co najmniej 45 minut. Jest to dozwolone.

W drugim przypadku kierowca wykonał dwie przerwy (20 minut + 25 minut) o łącznej długości co najmniej 45 minut. Jest to dozwolone.

Kierowca może zatem wykonać dwie przerwy w taki sposób, aby każda z nich wynosiła przynajmniej 15 minut, a łącznie przynajmniej 45 minut. Nie ma znaczenia kolejność wykonywanych przerw.

Takie przerwy mogą wykonywać kierowcy okazjonalnego przewozu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

  1. Doba kierowcy – 25 godzin

Kierowca przy okazjonalnym przewozie osób będzie mógł wydłużyć swoją dobę do 25 godzin (jeden lub dwa razy) przy spełnieniu następujących zasad:

– odstępstwo może wykonać tylko kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz (krajowy lub międzynarodowy)

– odstępstwo nie dotyczy załogi kierowców

– aby jeden raz wydłużyć dobę do 25 godzin, usługa będzie musiała trwać przynajmniej 6 okresów 24-godzinnych

– aby dwa razy wydłużyć dobę do 25 godzin, usługa będzie musiała trwać przynajmniej 8 okresów 24-godzinnych

– skumulowany czas prowadzenia pojazdu w dniu wydłużenia doby nie może przekroczyć 7 godzin

Przykład:

  1. Odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku w transporcie krajowym lub międzynarodowym o maksimum 12 kolejnych okresów 24-godzinnych. Wcześniej z tego odstępstwa mogli korzystać wyłącznie kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób może odroczyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów 24-godzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem, że:

– po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24-godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;

– w autobusie znajduje się tachograf cyfrowy

– w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22:00 do 06:00, pojazd obsługuje załoga kilkuosobowa lub czas jazdy bez przerwy zostaje skrócony do trzech godzin.

Powrót

Skontaktuj się z nami