SRW NEWS:

ℹ Informujemy, że Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy o nazwie Moduł Obsługi Spraw, dostępny pod adresem: mos.cudzoziemcy.gov.pl.
Poprzez nowy portal osoby zainteresowane mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim.
Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia również min.:
▪ sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec;
▪ dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski;
▪ dostęp do list kontrolnych procedur, aby zweryfikować czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego;
▪ korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie;
▪ pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.
⚠ Uwaga — jeżeli cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek i oczekuje już na udzielenie zezwolenia na pobyt, nie musi składać nowego wniosku poprzez Moduł Obsługi Spraw.
Artykuł opracowany przez Eksperta SRW ds. cudzoziemców: Krystynę Kosak-Burcon
Powrót

Skontaktuj się z nami