SRW NEWS: Zniesienie wiz na Białorusi

Informujemy, że począwszy do 1 lipca 2022 r. – władze Białorusi wprowadziły dla obywateli Polski bezwizowy wjazd na teren kraju. Zniesienie wiz aktualnie obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Okres pobytu bezwizowego wynosi do 90 dni w okresie roku kalendarzowego. Jednorazowo można realizować wjazd do 15 dni.

Dla kierowców zawodowych okres pobytu bezwizowego wynosi także do 90 dni w okresie roku. W przypadku przejazdu tranzytowego nadal obowiązuje obowiązek wizowy.

WAŻNE: ze zwolnienia wizowego mogą skorzystać tylko kierowcy będący obywatelami polskimi. Aby wjechać na teren Republiki Białorusi, potrzebny jest ważny paszport, co najmniej 3 miesiące od planowanej daty wjazdu oraz ubezpieczenie medyczne. Osoby przekraczające granicę samochodem winny okazać zieloną kartę. Osoba wjeżdżająca do Białorusi powinna posiadać na każdy dzień pobytu równowartość 113 złotych, w dowolnej walucie.

Powrót

Skontaktuj się z nami