SRW News: Wzrost kosztów delegacji krajowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1481), zmianie ulegnie kwota diety przysługująca z tytułu krajowej podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 dieta krajowa będzie wynosiła 38 zł.

W związku z powyższym, przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety, wzrośnie do 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej jednak za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł).

Powrót

Skontaktuj się z nami