SRW NEWS: Uwaga kontrole IMI!

W związku z częstymi kontrolami prowadzonymi przez służby zagraniczne za pośrednictwem portalu IMI (platforma RTPD) – platformy zgłoszeniowej rejestrującej kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym prosimy o regularne, comiesięczne logowanie się do systemu na konta firmowe i weryfikację statusu wniosków kontrolnych.  Wnioski dotyczące przeprowadzenia kontroli delegowania są wysyłane do przedsiębiorstw również poprzez maile na adresy podane przez Państwa na koncie przewoźnika. Taka korespondencja może jednak wpadać do SPAM-u. Prosimy zatem również o sprawdzanie skrzynek mailowych.  Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której nierozpatrzony wniosek kontrolny trafia po terminie 8 tygodni do polskiego PIP-u, który z kolei ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do czynności kontrolnych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Przypominamy, że w przypadku wykonywania w transporcie międzynarodowym kabotaży i operacji typu „cross-trade” każdy przewoźnik ma obowiązek rejestracji pracowników delegowanych w systemie IMI. Zgłoszenia należy dokonać przed wjazdem kierowcy na terytorium danego kraju przyjmującego. Należy także wyposażyć pracownika w samo zgłoszenie z kodem QR w formie papierowej lub elektronicznej – z łatwym dostępem do danych.  Zgłoszeniom podlegają umowy o pracę i umowy zlecenie. Działalności gospodarcze nie wchodzą w przepisy o delegowaniu pracowników, nie ma zatem konieczności zgłoszeń właścicieli firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionych) do systemu IMI. Zagraniczne służby kontrolne prawa pracy coraz częściej sprawdzają przewoźników „z systemu”, nie na drodze.  Na ustosunkowanie się do wniosku kontrolnego, przekazanego przez platformę IMI przewoźnik ma 8 tygodni.  Służby kontrolne zawsze dążą do ustalenia czy kierowca był w danym państwie przyjmującym w danym okresie i czy obejmują go przepisy o delegowaniu. Nawet jeśli kierowca nie pracował we wskazanym kraju w okresie kontroli przewoźnik ma obowiązek to udowodnić. Przypominamy również o konieczności archiwizowania danych – plików DDD, ewidencji czasu pracy, umów zawartych z kierowcą, dokumentów przewozowych i innych dokumentów identyfikujących sytuację danego kierowcy w trakcie delegowania, które są wymagane przepisami prawa.

Powrót

Skontaktuj się z nami