SRW NEWS: Odstępstwa od norm czasu pracy na terytorium Polski

W dniu 16.08.2022r. weszło w życie OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców. Przepisy stosowane na terytorium Polski dotyczą wydłużenia jazdy ciągłej do 5 godzin 30 minut, wydłużenia jazdy dziennej do 11 godzin oraz wydłużenia czasu kierowania pojazdem w okresie tygodniowym i dwutygodniowym odpowiednio do 60 godzin i 96 godzin.

Warunkiem skorzystania z odstępstwa jest sporządzenie wydruku lub opisania wykresówki informacją o korzystaniu z odstępstwa. Należy podkreślić, że wszystkie odstępstwa muszą mieć miejsce na terytorium RP. Ponadto zezwolono na odbieranie odpoczynku regularnego 45-godzinnego w pojeździe. Odstępstwa mogą być stosowane od 16.08.2022r. do 30.09.2022r.

Powrót

Skontaktuj się z nami