SRW NEWS: Koniec terminu na złożenie zaległego powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Nawiązując do wcześniej przekazywanych informacji przypominamy, że z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383). Jest to przepis, który umożliwia podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie zaległego powiadomienia, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Jednocześnie informujemy, że termin na skorzystanie z takiego rozwiązania ograniczono czasowo do 14 lipca 2022 r.

Powrót

Skontaktuj się z nami