Płaca minimalna w Luksemburgu również dla kierowców!

Z informacji uzyskanych w ambasadzie RP w Luksemburgu, kierowcy wykonujący transport międzynarodowy i kabotaż na terenie Luksemburga, powinni być wynagradzani zgodnie luksemburską konwencją dotyczącą wynagrodzeń.

Każdą taką operację należy zgłosić on-line za pomocą platformy: https://guichet.itm.lu/edetach.

Za każdą godzinę pracy, zgodnie z przyjętym układem zbiorowym dla branży transportowej, należy wypłacić następującą stawkę:

  • pracownik niewykwalifikowany: 11,5525 EUR/godz.
  • pracownik wykwalifikowany: 13,8630 EUR/godz.

Kierowca realizujący transport na terenie Luksemburga powinien posiadać przy sobie formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty przedkładane do ewentualnej kontroli powinny zostać przetłumaczone na język francuski lub niemiecki.

Powrót

Skontaktuj się z nami