Kącik Eksperta SRW: Zasady powrotu pojazdu co 8 tygodni

Zasady powrotu pojazdu co 8 tygodni – to tytuł artykułu, który opracował dla Was Marcin Mączyński – Ekspert SRW ds. ITD. Zapraszamy do krótkiej lektury 🖐

📰 Od lutego 2022 r. wszedł w życie nowy obowiązek związany z powrotem pojazdów co osiem tygodni do centrum operacyjnego przedsiębiorstwa transportowego. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

1) Które pojazdy podlegają obowiązkowi powrotu? – wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5t służące do transportu drogowego rzeczy, autobusy oraz naczepy/przyczepy.

2) Gdzie powinien powrócić pojazd? – pojazd powinien wrócić do jednego z ośrodków operacyjnych w państwie członkowskim siedziby przedsiębiorstwa (Polska). Wymóg nie jest spełniony, jeżeli pojazd wraca do dowolnego oddziału lub filii w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie siedziby.

3) Na jak długo powinien powrócić pojazd? – Rozporządzenie 561/2006 nie określa czasu, na jaki pojazd powinien wrócić. Czas trwania – dowolny.

4) W jaki sposób przewoźnik powinien udowodnić, że dopełnił tego obowiązku? – przedsiębiorcy mogą przedstawić na żądanie władz każdy dokument wskazujący lokalizację pojazdu. Dokumentami tymi mogą być np. zapisy z tachografów, delegacje, listy przewozowe.

A jakie mogą być konsekwencje? Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym za naruszenie obowiązku powrotu pojazdu zostanie nałożona kara w wysokości 2000 zł oraz możliwość zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ostatnio można było także przeczytać o zmasowanych kontrolach w Belgii, gdzie stwierdzono 32 takie naruszenia.

Powrót

Skontaktuj się z nami