Kącik Eksperta SRW: Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie zerwania plomby tachografu przez kontrolującego funkcjonariusza

W trakcie prowadzonych kontroli drogowych funkcjonariusze mają uprawnienia do oględzin tachografu, jego części składowych oraz zerwania plomby. Wynika to wprost z art. 22 ust 5. Rozporządzenia (UE) 165/2014 „funkcjonariusz może zerwać plombę tachografu w celu przeprowadzenia dokładnej inspekcji urządzenia”. A zatem jest to dozwolone pod pewnymi warunkami, które to Komisja Europejska harmonizuje nowymi wytycznymi.

O czym muszą pamiętać przewoźnicy i na co kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę?

  • W przypadku zdjęcia plomby – do tachografu – musi zostać wprowadzona karta kontrolna inspektora (na czas od zdjęcia plomby do zakończenia kontroli). Dotyczy to także sytuacji, w której zakładana jest nowa plomba.
  • Funkcjonariusz służb kontrolnych zobowiązany jest do wydania pisemnego oświadczenia.

 

Oświadczenie powinno zawierać takie dane, jak:

  1. państwo członkowskie organu kontrolnego,
  2. nazwa organu kontrolnego,
  3. nazwisko funkcjonariusza kontrolującego
  4. numer karty kontrolnej,
  5. data i godzina zdjęcia lub złamania pieczęci.

 

UWAGA: kierowca przetrzymuje oryginał oświadczenia w kabinie, a po 29 dniach pracy oddaje przewoźnikowi do archiwizacji.

Pełna treść wytycznej nr 9 oraz oświadczenia dostępna jest pod linkiem https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods/guidance-notes-implementation-community-rules-driving-times-and-rest-periods-professional-drivers_en

 

Powrót

Skontaktuj się z nami