Kącik Eksperta SRW: Tachografy inteligentne 2. generacji – zapowiedź trudności

Zmiana rozporządzenia (UE) 165/2014 spowodowała obowiązek wdrożenia nowej wersji inteligentnego tachografu (tzw. inteligentny tachograf drugiej generacji). Wiąże się to z pewnymi trudnościami, o których piszę w dzisiejszym artykule. Zapraszam do lektury!

Ważne terminy

Trzeba pamiętać o ważnych datach związanych z wdrożeniem inteligentnych tachografów drugiej generacji. Bowiem będą one montowane w nowo zarejestrowanych pojazdach od 21 sierpnia 2023 r., a w samochodach już zarejestrowanych, które wykonują operacje międzynarodowego transportu drogowego, najpóźniej do sierpnia 2025 r. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące tych terminów. W przypadku pojazdów wyposażonych w analogowy lub cyfrowy tachograf nieinteligentny do 31 grudnia 2024 r., natomiast w kwestii w inteligentny tachograf w wersji 1 do dnia 18 sierpnia 2025 r.

Ponadto od 1 lipca 2026 r. pojazdy powyżej 2,5t do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażu będą wyposażone w inteligentny tachograf generacji 2.

Inteligentne tachografy drugiej generacji

Druga generacja tachografów będzie zawierać nowe funkcje poprawiające możliwości egzekwowania przepisów UE dotyczących, przede wszystkim kabotażu oraz delegowania pracowników. Dodatkowe opcje, o których warto wspomnieć to między innymi: automatyczne rejestrowanie przekroczeń granicy lub pozycjonowanie i zapis pozycji pojazdu podczas wykonywania operacji załadunku lub rozładunku. Trzeba również wiedzieć, że dodatkowe informacje dotyczące czynności kierowcy będą przekazywane organom kontrolnym za pośrednictwem kanału łączności krótkiego zasięgu tzw. DSRC.

Ponadto, nowy tachograf ma zwiększyć odporność obecnie używanych urządzeń na manipulacje dzięki takim rozwiązaniom, jak chociażby zdolność do uwierzytelniania sygnałów satelitarnych lub zamontowanie wewnętrznego sensora, który jest niezależny od zewnętrznego czujnika ruchu.

Tachograf przejściowy: czym jest?

Wiadomo jednak, że przygotowywane urządzenie nie będzie miało jeszcze wszystkich funkcji wymaganych przez unijne przepisy. W ubiegłym roku okazało się, że sygnał bezpieczeństwa (OSMNA – Open Service Navigation Message Authentication), który miała dostarczyć Europejska Agencja Kosmiczna (EUSPA) nie będzie dostępny na czas, tj. do sierpnia tego roku. Zatem Komisja Europejska zaproponowała „tachograf przejściowy” jako rozwiązanie tymczasowe.  Będzie to urządzenie ze wszystkimi funkcjami standardu drugiej generacji, oprócz sygnału bezpieczeństwa.

Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji przewoźników oraz wynikające możliwe trudności i zwiększone koszty wymiany tachografów, a następnie ich aktualizacji, Bruksela po konsultacjach z producentami, a także dostawcami urządzeń oraz sektorem transportowym postanowiła, że dzięki przejściowemu tachografowi KE uniknie przesunięcia terminu wdrożenia urządzeń w nowych pojazdach.

Przesunięcie w czasie wprowadzenia inteligentnego tachografu drugiej generacji, byłoby przede wszystkim niewykonalne prawnie i politycznie. Spowodowałoby to niepożądane perturbacje, które odbiłoby się na firmach transportowych wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Jakie to będzie miało znaczenie praktyczne dla użytkowników nowych tachografów?

Sygnał OSMNA jest dodatkowym zabezpieczeniem sygnału satelitarnego rejestrującego pozycję pojazdu. W nowym tachografie pozycja ta jest zapisywana, gdy samochód przekracza granicę kraju i podczas „załadunku/rozładunku”. ZAMKNIJ Warto wiedzieć, że  ma jeszcze rejestrować pozycję po każdych trzech godzinach skumulowanego czasu jazdy oraz na początku i końcu dnia pracy, tak jak w dotychczasowym smart tachografie pierwszej generacji. Jednakże dodatkowe zabezpieczenie ma chronić przed możliwością manipulacji sygnałem. W przejściowym tachografie sygnał pozostaje zatem taki sam, jak w aktualnym inteligentnym tachografie.

W chwili, gdy sygnał OSMNA będzie gotowy, oprogramowanie tachografu przejściowego zostanie zaktualizowane, co z kolei umożliwi okresową kalibrację urządzenia. Nie jest znana dokładna procedura i możliwość dokonania takiej zmiany. Komisja Europejska zapewnia, że dokona wszelkich i niezbędnych działań, celem uregulowania sytuacji tak, aby branża nie była narażona na żadne komplikacje.

 

Powrót

Skontaktuj się z nami