Kącik Eksperta SRW: Przewozy kabotażowe – najczęściej zadawane pytania

Dzisiaj w naszym Kąciku Eksperta 👉 Marcin Mączyński — Ekspert SRW ds. ITD.

Od lutego 2022r. weszły w życie nowe obowiązki związane z wykonywaniem przewozów kabotażowych. W związku z tym nadal pojawia się wiele pytań, na które odpowiadam w dalszej części artykułu.

1️⃣ Kto może wykonać kabotaż?

Przewoźnik, który jest posiadaczem licencji wspólnotowej i którego kierowca, jeżeli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

2⃣ Czy przewóz pustych kontenerów, palet lub opakowań jest przewozem kabotażowym?

Jeżeli puste kontenery, palety lub opakowania są transportowane tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, w ramach umowy przewozu (takiej jak list przewozowy), transport powinien być traktowane jako przewóz kabotażowy. Z czego to wynika? Dzieje się tak, ponieważ w tych przypadkach transport pustych kontenerów, palet lub opakowań jest przedmiotem albo stanowi integralną część umowy przewozu.

3⃣ Jak liczymy okres 4 dni zakazu kabotażowego (cooling off)?

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi obliczania okresów i dat. Jeżeli ostatnim dniem terminu jest okres ustawowo wolny od pracy, niedziela lub sobota, wówczas mija on z upływem ostatniej godziny następującego dnia roboczego. Ponadto każdy okres dwóch lub więcej dni obejmuje co najmniej dwa dni robocze. Co więcej, gdy w tym okresie (czterech dni) jest dzień świąteczny w danym państwie członkowskim, termin ten zostaje dodatkowo przedłużony do północy — biorąc pod uwagę fakt, że każdy okres dwóch lub więcej dni musi obejmować co najmniej dwa dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy, a soboty i niedziele nie są traktowane jako dni robocze.

4⃣ Jak liczymy okres 7 dni?

Termin „dni” zawarty w Rozporządzeniu odnosi się do dni kalendarzowych, a nie tylko do okresu 24 godzin. W związku z tym łączny termin 7 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 2, rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następującego po wykonaniu przychodzącego przewozu międzynarodowego. Przewóz kabotażowy musi zatem zakończyć się najpóźniej o 23:59 siódmego dnia. W praktyce oznacza to, że jeśli przewóz międzynarodowy przychodzący jest wykonywany w dowolnym czasie w dany poniedziałek, przewóz kabotażowy musi się zakończyć z końcem następnego poniedziałku.

💁‍♂️ Jeżeli macie dodatkowe pytania dotyczące przewozów kabotażowych – zachęcamy do kontaktu.

Powrót

Skontaktuj się z nami