Kącik Eksperta SRW: aktualności IMI

Anna Guzik [Ekspert SRW ds. europejskich] przygotowała krótki podsumowanie dotyczący systemu #IMI i wymogów, które obowiązują przewoźników w ramach zmian podyktowanych Pakietem Mobilności.

1⃣ Kierowcy wykonujący na terytorium Europy operacje typu „cross-trade” oraz kabotaże mają obowiązek zgłoszenia się do systemu IMI i posiadanie przy sobie w pojeździe kodu QR, który po odczytaniu potwierdza jego legalność pobytu i pracy na danym terytorium w ramach prowadzonego przewozu. Jak się jednak okazuje, sam kod QR nie wystarczy. Administrator systemu RTPD [IMI] stwierdził, że w niektórych przypadkach zachodzi obawa niewyposażenia kontrolera w czytnik i brak możliwości zidentyfikowania danych pracownika. Taka sytuacja naraża przewoźnika na grzywnę. Kierowca musi mieć przy sobie pełne zgłoszenie z danymi firmowymi, osobowymi oraz pojazdami. W tej chwili dane znajdują się już na jednym arkuszu, natomiast dla każdego kraju występują osobno.

2⃣ Na rynku europejskim wielu przewoźników świadczy usługi zespołami pojazdów o dmc. do 3,5 tony wraz z przyczepą, której użycie wymaga stosowania przez kierowcę tachografu. W przypadku przewozów typu „cross-trade” i kabotaży na terytorium Francji takimi zespołami pojazdów istnieje wymóg podwójnego zgłoszenia kierowcy – do systemu IMI oraz do systemu SIPSI. Kontrolerzy francuscy rozpoczęli w ostatnim czasie praktykę nakładania kar za brak SIPSI lub IMI w przypadku, gdy transport do 3,5 tony (z wymogiem zgłoszenia do SIPSI) wymaga tachografu (co kwalifikuje go na tamten moment do IMI).

O kolejnych aktualnościach będziemy informować na bieżąco, a w przypadku dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Powrót

Skontaktuj się z nami