Garść informacji

Dwa miesiące 2018r. za nami, a zatem czas na krótki przegląd informacji prosto z transportu:

  • w lutym 2018r. Holandia rozpoczęła kontrolę odpoczynków regularnych odbieranych w kabinie pojazdu. W trakcie minionego miesiąca przeprowadzono 221 kontroli, w 47 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości;
  • w 2017r. w Niemczech przeprowadzono kontrole 2.485 kierowców stwierdzając 165 wykroczeń w tym zakresie;
  • 01.01.2019r. – prawdopodobnie od 2019r. w Hiszpanii zacznie obowiązywać znowelizowane prawo i rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania 45-godzinnych odpoczynków. Termin przesunął się o 6 miesięcy, gdyż pierwotnie planowano kontrole już od 1 lipca;
  • od 1 marca 2018r. przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa kierowcy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego konieczne będzie przedstawienie kopii aktualnego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i kwalifikacji zawodowej. Zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania w formie oświadczenia, ze względu na duże nieprawidłowości w tym zakresie;
  • końcem lutego 2018r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące zabezpieczenia ładunku. Nie dotyczy ono jednakże przewozów ADR, które opierają się na odrębnej regulacji;
  • od końca stycznia 2018r. przy przewozie odpadów pojazd musi być oznakowany tablicą „ODPADY” lub szyldem z literą „A” przy przewozie międzynarodowym;

A co na świecie? Za oceanem po wprowadzeniu odpowiednika tachografu doszło do buntu kilku stanów. Na przykład w Wyoming w ogóle zabroniono służbom kontroli takich urządzeń.

Powrót

Skontaktuj się z nami