Garść informacji dotycząca zakazu odbierania odpoczynku 45h w samochodzie na terenie Francji

Nowe założenia mają uderzać w firmy, które celowo organizują pracę swoich kierowców tak, aby naruszali przepisy oraz w przedsiębiorców, których pracownicy odbierają regularny tygodniowy odpoczynek w samochodzie niezgodnie z art. 8 pkt. 8 Rozporządzenia 561/2006.

 

Główne założenia:

  • Regulacje mają zastosowanie do przewozu towarów jak i osób oraz mogą być stosowane odnośnie kierowców niezależnych;
  • Regularny tygodniowy odpoczynek musi być w całości odebrany poza pojazdem; przedsiębiorstwo może zostać ukarane nawet wtedy, kiedy jeden z kierowców odbierze cały lub część odpoczynku w pojeździe;
  • Wybór pojazdów do kontroli: pojazdy, które pozostają w obszarach odpoczynkowych na koniec tygodnia mogą być obserwowane, co pomoże w wyborze pojazdów, które mają zostać skontrolowane w poniedziałek rano lub w niedzielę wieczorem;
  • Notoryczne sytuacje: w przypadku notorycznego łamania przepisów, naruszenie zostanie zweryfikowane w momencie kiedy kierowca odbiera odpoczynek lub natychmiast po jego zakończeniu. Należy nadmienić, że nie jest właściwe budzenie kierowcy;
  • Kontrola nie może obejmować poprzednich regularnych tygodniowych odpoczynków;
  • Dokumenty: kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających prawidłowy odbiór odpoczynku. Natomiast jeśli kierowca wyrazi taką chęć, może przedstawić np. fakturę z hotelu, która może zostać wzięta jako dowód;
  • To czy dokumenty a nawet “słowne potwierdzenie” zostaną wzięte pod uwagę zależy od inspektora;
  • Dokumenty, które mogą być wymagane od przedsiębiorstwa, są wyczerpująco przedstawione w aktualnych regulacjach.

Można przypuszczać iż podobne regulacje pojawią się w Niemczech i Belgii gdzie również obowiązuje zakaz odbierania odpoczynków 45 h w kabinie pojazdu.

Powrót

Skontaktuj się z nami