Belgia

Przypominamy, że zgodnie z Belgijską ustawą z dnia 11 grudnia 2016 roku: Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs wszyscy kierowcy wykonujący kabotaż oraz transport międzynarodowy na terytorium Królestwa Belgii, który jest realizowany przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim na zlecenie belgijskiego klienta lub przewoźnika, podlegają obowiązkowi wypłaty belgijskiego wynagrodzenia minimalnego.

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/ Zgłoszenia należy dokonać na okresy, w których wykonywane są przewozy objęte belgijską płacą minimalną.

Arkusz dokonanego zgłoszenia należy wydrukować i przekazać kierowcom do przechowywania w kabinie pojazdu.

Oprócz wydrukowanego zgłoszenia z portalu Limosa warto zaopatrzyć kierowcę w druk A1.

Nie ma obowiązku wyznaczania reprezentanta posiadającego adres korespondencyjny na terytorium Belgii. Zaleca się jednak, aby „osoba łącznikowa” komunikowała się w języku urzędowym obowiązującym w Belgii (francuski, niderlandzki, niemiecki) lub co najmniej w języku angielskim.

Wynagrodzenie minimalne rozliczane jest zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant.

Oprócz stawki minimalnej za godzinę pracy, układ zbiorowy dla transportu przewiduje również konieczność wypłaty następujących dodatków:

  • za czas przebywania w dyspozycji
  • wynikających ze stażu pracy
  • z tytułu podróży służbowych

Stawki dla kierowców wynikają z DMC pojazdu którym się poruszają:

  • Do 7 ton stawka wynosi 11,01 Euro
  • Od 7 do 15 ton stawka wynosi 11,26 Euro
  • Powyżej 15 ton stawka wynosi 11,65 Euro

Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Do kontroli dokumentów na terenie Belgii są upoważnione następujące służby:

  • Inspekcja Pracy
  • SPF Mobilite (belgijska inspekcja transportu)
  • Celnicy

Kary związane z brakiem lub spóźnieniem się z wykonaniem deklaracji LIMOSA mogą wynieść
od 400 do nawet 4.000 Euro.

Należy również pamiętać, iż w Belgii bardzo restrykcyjnie kontrolowany jest zakaz dotyczący odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Proszę uwzględnić to planując pracę kierowców.

Powrót

Skontaktuj się z nami