Austria – nowe przepisy

Austria jest kolejnym krajem, który wprowadził nowe przepisy od 01.01.2017r. dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych.

Według informacji podanych przez ZMPD, a uzyskanych od stowarzyszenia austriackich przewoźników płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników (zgodnie z ustawą o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie 01.01.2017r.), obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów oraz przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

 

Podczas kontroli kierowca zobowiązany jest do posiadania w pojeździe poszczególnych dokumentów:

 • zgłoszenie oddelegowania ZKO 3 – kopia
 • dokument ZUS A1 – potwierdzenie ubezpieczenia społecznego w Polsce.
 • umowa o pracę – w języku niemieckim lub angielskim
 • ewidencja czasu pracy na terenie Austrii/karta czasu pracy
 • dokumentacja płacowa wraz z potwierdzeniem rozliczenia się z pracownikiem (pasek płac, dowód wpłaty lub przelew bankowy)
 • dokumenty odnoszące się do stawek zaszeregowania

Pracodawcy lub przedsiębiorstwa, które nie udostępniają powyższych dokumentów podlegają karze administracyjnej wysokości do 5000 EUR a, w przypadku powtórnego naruszenia, do 10.000 EUR za naruszenie.

ZGŁOSZENIE DELEGOWANIA

 • Zgłoszenie delegowania winno być zgłoszone 1 tydzień przed rozpoczęciem kabotażu na terenie Austrii.
 • Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adrespost.finpol-zko@bmf.gv.at do Centrali Koordynacyjnej (ZKO) do spraw nielegalnego zatrudnienia pracowników (KIAB/Finanzpolizei) przy Ministerstwie Finansów (BMF).
 • Zgłoszenie oddelegowania obowiązuje pracowników ze wszystkich krajów
 • W przypadku krótkoterminowych zleceń oraz prac niecierpiących zwłoki, należy dokonać rejestracji niezwłocznie przed wykonaniem pracy
 • Każdego pracownika należy zgłaszać na oddzielnym formularzu, ponadto niedopuszczalne jest zgłaszanie „na zapas”
 • Obowiązkowi zgłoszenie podlega każdorazowe oddelegowanie
 • Zgłoszenie zostanie przesłane przez Centralna Koordynację do Kasy Chorych w celu kontroli dopełnienia przepisów socjalnych
Powrót

Skontaktuj się z nami